میزگرد «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت»

ایران دیجیتال

در شب تحول دیجیتال ایران، میزگردی با موضوع «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت» برگزار خواهد شد. در این میزگرد نخبگان حرفه ای و دانشگاهی کشور از رویای ایران دیجیتال و چالش های عمده تحقق آن خواهند گفت. اسامی اعضای این میزگرد متعاقبا اعلام خواهد شد.