حضور و سخنرانی مهندس شهاب جوانمردی در میزگرد «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت»

مهندس شهاب جوانمردی

در شب تحول دیجیتال ایران میزگرد «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت» برگزار خواهد شد که در آن مهندس شهاب جوانمردی، مدیر عامل شرکت فناپ، به عنوان یکی از اعضای پانل حاضر و سخنرانی خواهد نمود.