مصاحبه اختصاصی مهندس نصراله جهانگرد با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

مهندس نصراله جهانگرد

مهندس جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران ضمن تاکید به تلاش جمعی برای تحقق ایران دیجیتال، گسستگی فعالیت ها را اصلی ترین چالش این حوزه معرفی کردند و لزوم نظام مند و یکپارچه نمودن مجموعه اقدامات در این راستا را به منظور هم افزایی هرچه بیشتر متذکر شدند. مهندس جهانگرد ابراز امیدواری نمود که کشور ما، با رشد نخبگی دیجیتال در جامعه و هم افزایی منابع و ظرفیت ها و به تبع آن تحقق رویای ایران دیجیتال، به الگویی در فرهنگ، اخلاق و توسعه برای سایر جوامع تبدیل شود.

لینک مشاهده مصاحبه در صفحه آپارات جایزه ملی تحول دیجیتال: