مصاحبه اختصاصی دکتر علی اکبر جلالی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

دکتر علی اکبر جلالی

دکتر علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه و پیشکسوت حوزه فناوری اطلاعات، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران، ایران فردا را ایران دیجیتال معرفی نمود و ضمن تاکید به حرکت آینده جهان به سمت دنیای کاملا مجازی که در آن حضور غیرفیزیکی افراد غالب است و مرزهای جغرافیایی بی معنی خواهند بود، از لزوم آمادگی کامل برای مواجهه با آن گفت. دکتر جلالی از کم توجهی به حوزه دیجیتال در کشور ابراز نگرانی نمود و لزوم تلاش هرچه بیشتر در تمامی بخش ها در راستای آموزش و آگاهی بخشی در این حوزه را متذکر شدند.

لینک مشاهده مصاحبه در صفحه آپارات جایزه ملی تحول دیجیتال: