مصاحبه اختصاصی مهندس حمیدرضا مختاریان با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

مهندس حمیدرضا مختاریان

مهندس مختاریان، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران، ضمن تاکید به  نقش شب تحول دیجیتال ایران در تحقق ایران دیجیتال، ابراز امیدواری نمود با برگزاری چنین مراسمی بیش از پیش به سمت تحول دیجیتال کشور حرکت نماییم.