ویدیوی پنل «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت»، در شب تحول دیجیتال ایران

شب تحول دیجیتال ایران

ویدیوی پنل «ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت» که با حضور دکتر امیر ناظمی، دکتر مجید نیلی، دکتر مهدی محمدی، مهندس مرتضی طاهری‎بخش و دکتر مهدی شیرمحمدی در شب تحول دیجیتال ایران برگزار گردید، در سایت قرار گرفت. این پنل از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.