بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه محورهای تخصصی جایزه

جایزه ملی تحول دیجیتال در سه سطح سازمانی (زبدگی دیجیتال)، ابتکار و پروژه منتخب (نوآوری دیجیتال) و فردی (رهبری دیجیتال) به ارزیابی و معرفی برگزیدگان خواهد پرداخت.