بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

30 بهمن ماه 1397 - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه مدل ارزیابی

مدل ارزیابی ۲۰۲۰۰ زبدگی دیجیتال

از ویژگی‌های مهم این دور از جایزه، ارزیابی سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس مدل ۲۰۲۰۰، می‌باشد. این مدل، بلوغ دیجیتال سازمان‌ها را با توجه به ابعاد بیست‌گانه تحول دیجیتال و با ۲۰۰ شاخص به‌صورت جزئی ارزیابی می‌کند و امتیازی در بازه ۰ تا ۲۰۲۰۰ به آن‌ها اختصاص می‌دهد. هریک از سازمان‌ها یا توجه به امتیاز ارزیابی خود در یکی از سطوح پنج‌گانه بلوغ دیجیتال قرار می‌گیرند و گواهینامه سطح دیجیتال خود را دریافت خواهند نمود. لازم به ذکر است که برای اولین بار در سطح کشور از این مدل جامع برای ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان‌ها استفاده خواهد شد و هر یک از سازمان‌ها با آگاهی از سطح بلوغ دیجیتال، برای رشد و ارتقا خود در این حوزه برنامه‌ریزی خواهد نمود. این مدل علاوه بر ارزیابی بلوغ دیجیتال، نقاط قوت و ضعف هر یک از سازمان‌ها را در حوزه دیجیتال شناسایی نموده و این مورد اولین گام برای ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال سازمان خواهد بود. همچنین در این دوره از جایزه، آموزش جامعی برای سازمان‌های شرکت‌کننده به‌منظور آشنایی با مدل ۲۰۲۰۰، پیش از ارزیابی در نظر گرفته‌شده است که با آمادگی کامل مورد ارزیابی دیجیتال قرار بگیرند و پس از ارزیابی نیز گزارش بازخورد جامعی با رویکرد ۲۰۲۰۰ به هریک از سامانه‌ای شرکت‌کننده ارائه خواهد شد.

ابعاد بیست‌گانه سنجش بلوغ دیجیتال