بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه ثبت نام در رویداد شب تحول دیجیتال ایران

ثبت نام به منزله مجوز حضور در این مراسم نیست و مدعوین پس از بررسی درخواست متقاضیان حضور از سوی دانشگاه تهران به این رویداد دعوت خواهند شد. مدعوین بابت حضور در این برنامه هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.

ظرفیت تکمیل شد.