محورهای تحصصی جایزهدرباره جایزهدر سال های اخیر، برخی از سازمان‎ها کوشیده‎اند با تکیه بر قابلیت‎های متنوع و متعدد فناوری‎های نوین دیجیتالی (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری و رایانش تحلیل داده، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و افزوده، هوش مصنوعی و رایانش شناختی) کسب‎و‎کار خود را متحول سازند. بخش قابل توجهی از این سازمان‎ها، همانند بانک‎ها، بیمه‎ها، خودروسازها، تولیدکننده‎ها، خرده فروش‎ها، هتل ها، شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، دیجیتالی متولد نشده اند، اما با بهره‎گیری از فناوری‎های دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطح بالاتر عملکرد، بهره‎وری، نوآوری و رضایت مشتری هستند. گروه دیگری از سازمان‎ها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به بیان دیگر، بر بستر فناوری های دیجیتالی متولد شده و توسعه یافته‎اند. این گونه سازمان‎ها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسب‎و‎کارهای دیجیتالی هستند. هر دو گروه مذکور از سازمان‎ها، مخاطب جایزه ملی تحول دیجیتال هستند.

محورهای اصلی جایزه